Bendradarbiavimas

Mūsų organizacija yra aktyvi ir atvira bendradarbiavimui su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Mes dalyvaujame ir organizuojame projektus, kurie skatina socialinę atsakomybę, tvarumą, jaunimo mainus, švietimą, kultūrą ir kitas sritis. Taip pat mes remiame ir dalyvaujame projektuose, finansuojamuose Europos Sąjungos, siekdami plėsti srityse, kaip švietimas, kultūra ir socialinė plėtra. Mūsų tikslas yra kurti tarpkultūrinį dialogą, skatinti tarptautinį supratimą ir bendruomenės plėtrą.


Mūsų organizacija atvirai bendradarbiauja su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Mes ne tik organizuojame, bet ir dalyvaujame bendruomeniniuose projektuose, kurie skatina socialinę atsakomybę ir tvarumą Lietuvoje. Aktyviai prisidedame prie jaunimo mainų, švietimo ir kultūros projektų, kurie stiprina Lietuvos bendruomenę. Taip pat mes noriai dalyvaujame Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, kurie siekia plėsti švietimo, kultūros ir socialinės plėtros sritis. Be to, mes esame atviri bendradarbiavimui su kitomis Europos nevyriausybinėmis organizacijomis ir įstaigomis, siekdami dalintis gerąja praktika ir kurti programų mainus švietimo srityje. Mes taip pat remiame Europos Sąjungos vertybes ir principus, prisidedant prie bendrų tikslų, tokiose srityse kaip tarpkultūrinis supratimas, kultūrinis paveldas ir tolerancija.

Mūsų organizacija jau ne pirmus metus sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, siekdama kurti tarpkultūrinį dialogą ir skatinti tarptautinį supratimą. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis iš įvairių šalių, siekdami išspręsti pasaulines problemas ir skatinti tarptautinę bendruomenės raidą. Aktyviai dalyvaujame tarptautinėse humanitarinėse veiklose, skirtose spręsti globalias problemas ir prisidėti prie tarptautinės bendruomenės plėtros.