Socialinė pagalba

Remiame socialiai nuskriaustas moteris ir vaikus, vykdome projektus, kurie pagerina jų gyvenimo sąlygas. Dalyvaujame labdaros akcijose, siekdami rinkti paramą ir padėti jiems pasiekti gerovę.


Mūsų organizacija įsipareigojusi teikti socialinę pagalbą labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams, ypač moterims ir vaikams. Dalyvaujame labdaros akcijose, kurios siekia palengvinti jų gyvenimo sąlygas ir rinkti paramą socialiai nuskriaustoms grupėms. Mūsų socialinė ir labdaros programa apima mokymus ir konsultacijas, skirtas suprasti ir padėti su socialiniais iššūkiais susiduriantiems asmenims.

Ypatingą dėmesį skiriame vienišoms moterims ir smurto šeimoje nukentėjusioms moterims. Teikiame jiems įvairias socialinės pagalbos formas, pradedant laikinu būstu ir baigiant psichologiniu palaikymu, siekdami padėti joms atsigauti ir integruotis į visuomenę. Taip pat skatiname šias moteris dalyvauti savanoriškose veiklose, kurios ne tik naudingos bendruomenei, bet ir suteikia galimybę asmens tobulėjimui ir naujų įgūdžių įgijimui.

Mūsų tikslas yra sukurti saugią ir remiančią aplinką, kurioje įvairovė yra vertinama kaip stiprybė, o kiekvienam asmeniui suteikiama galimybė jaustis vertingam ir pasiekti savo tikslus. Pasitikėkite mumis, jei ieškote ne tik pagalbos, bet ir galimybių augti, mokytis ir bendradarbiauti su kitais šiems tikslams siekiant geresnės ateities.