Kultūros ir religijos dialogas

Pasaulinis dialogas – pasaulis tavo rankose


Mūsų organizacija skiria ypatingą dėmesį kultūros ir religijos dialogui. Mes kuriame edukacines programas, kurios leidžia atskleisti skirtingų tikėjimų mažumų kasdienybę Lietuvoje. Organizuojame renginius, parodas ir konferencijas, siekdami plėtoti tarpkultūrinį supratimą. Į mūsų seminarus ir mokymus įeina įvairiapusiškos temos, skirtos įgyti žinių ir tobulinti praktinius įgūdžius šioje srityje.

Mes norime skatinti tarpkultūrinį ir tarpreliginį dialogą, kurdami atvirą ir įtrauktinę bendruomenę, kurioje žmonės gali pasidalinti savo patirtimi, mokytis vienas iš kito ir vertinti kultūrinę įvairovę kaip turtą.

Mūsų organizacija organizuoja edukacines programas apie tautines mažumas. Mes rengiame lekcijas ir seminarus apie mažumų gyvenimą, istoriją ir jų įtaką Lietuvos visuomenei. Taip pat organizuojame kultūrinius šventinius renginius, kuriais pristatome skirtingų mažumų tradicijas.

Religijų dialogas ir jų pažinimas taip pat yra vienas iš mūsų veiklos sričių. Mes rengiame religines diskusijas, seminarus ir paskaitas apie įvairius tikėjimus, siekdami skatinti toleranciją ir supratimą. Be to, mūsų organizacija vykdo bendrosios etikos ir moralės mokymus.

Mūsų tikslas yra taip pat plėtoti kultūrinį paveldą ir turizmą. Mes organizuojame edukacines ekskursijas ir keliones, kuriose aptariamas tautinių mažumų kultūrinis paveldas Lietuvoje. Mokome apie turizmo pramonę ir galimybes plėtoti tarpkultūrinius santykius per turizmą. Organizuojame renginius ir festivalius, kuriais skatiname kultūrinį paveldą.

Mes siekiame skatinti sąmoningą tarpkultūrinį supratimą bei plėtoti tarpreliginį dialogą.