Lietuva, įvairaus kultūrinio kraštovaizdžio šalis, oficialiai pripažįsta religinių ir etninių mažumų teises, įskaitant musulmonus. Nors Lietuvos musulmonų bendruomenė yra santykinai nedidelė kitų religinių grupių kontekste, ji apima tiek vietinius musulmonus totorius ir lietuvius, kurie gyvena šioje šalyje jau seniai, tiek neseniai atvykusius tautinių mažumų imigrantus, kurie suteikia Lietuvai ekonominę naudą.